บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ชั้น ม.3

 
การสอนแบบสาธิตผ่านบทเรียนบนเครือข่ายที่ 6.1 เฟรม (Frame)

 
การสอนแบบสาธิตผ่านบทเรียนบนเครือข่ายที่ 5.1 ตาราง (Table)

 
การสอนแบบสาธิตผ่านบทเรียนบนเครือข่ายที่ 4.1 การเชื่อมโยง (Link)

การสอนแบบสาธิตผ่านบทเรียนบนเครือข่ายที่ 3.1 ฟอร์ม (Form)

การสอนแบบสาธิตผ่านบทเรียนบนเครือข่ายที่ 2.1 การจัดรูปแบบเอกสาร
User Name
Password


ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ปฏิบัติการสอนสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
ภาษา HTML ม.3 (เพิ่มเติม)
เว็บไชต์เป็นหน้าเว็บเพจหลายหน้าซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ
ภาษาซี ม.4 (เพิ่มเติม)
ภาษาซีเป็นภาษาโปรแกรมระดับสูง ที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ
ภาษาจาวา ม.4 (เพิ่มเติม)
การออกแบบขั้นตอนวิธี และการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 (พื้นฐาน)
เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำรงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
การ์ตูนแอนิเมชั่น ม.2 (เพิ่มเติม)
แอนิเมชัน (animation) เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง
วิทยาการคำนวณ ม.4 (พื้นฐาน)
การพัฒนาโครงงาน การนำแนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับวิชาอื่น
วิทยาการคำนวณ ม.1 (พื้นฐาน)
ระบบการประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูล เนื่องจากระบบการจัดการฐานข้อมูลช่วยให้ผู้พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลได้รับความสะดวกในการพัฒนางานและระบบงานที่ได้ง่ายต่อการใช้ด้วย
การพัฒนาเว็บไซต์ ม.3 (เพิ่มเติม)
การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ภาษา HTML และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google sites

 โรงเรียนวาปีปทุม สพม.26(มหาสารคาม)
 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.25(ขอนแก่น)
 โรงเรียนพล สพม.25(ขอนแก่น)
 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม.25(ขอนแก่น)
 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม.25(ขอนแก่น)
 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26(มหาสารคาม)
 โรงเรียนบรบือ สพม.26(มหาสารคาม)
 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26(มหาสารคาม)
 โรงเรียนพังงูพิทยาคม อบจ.อุดรธานี
 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25(ขอนแก่น)
 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.25(ขอนแก่น)
 โรงเรียนอมตวิทยา โรงเรียนเอกชน สังกัด สช. 
 โรงเรียนกระแสพัฒนา โรงเรียนเอกชน สังกัด สช. 
 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26(มหาสารคาม)
 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.26(มหาสารคาม)
 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อบจ.อุบลราชธานี 
 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม.25(ขอนแก่น)
 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม.26(มหาสารคาม)
 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.26(มหาสารคาม)
 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.26(มหาสารคาม)
 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26(มหาสารคาม)
 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26(มหาสารคาม)
 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.25(ขอนแก่น)
 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อบจ.ขอนแก่น
 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อบจ.ขอนแก่น
 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อบจ.ขอนแก่น